Thursday, July 19, 2012

အာဇာနည္ဗိမာန္ ( သခင္ကုိယ္ေတာ္မွုိင္း)ဪသာ္ ……. အေဆာင္ေဆာင္ နန္းေတြ ၾကငွန္းေတြႏွင့္ေႏွာ၊
အေခါင္မျမန္းခင္က၊ ေအာင္စာတမ္း ခ်ိဳ႕ေစဘို႔ ေအာင္ပန္းၫွိဳ႕ရရွာတဲ့၊
ေတာင္တမန္းတို႔ဗမာမွာ အေဟာင္းသံသရာ အငုတ္ေတြႏွင့္၊
ေအာင္ဆန္းတို႔ မသာမယာဟာ ၄င္းကံၾကမၼာ အလုပ္ေပထင့္၊
ေသာင္းျမန္ မရဏာစမုတ္မွာေတာ့ ခ်ဳပ္သနဲ႔ ယင္းအလိုတြင္၊
ေဒါင္းလံပုဝါအုပ္ပါလို႔ က်ဳပ္ျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္ခ်င္။ ။

ဪသာ္ ……….. တပည့္အရင္းေတြမို႔ ကဝိမတင္းႏိုင္ဘုကြဲ႔၊
သတိကင္းကာ မ်က္ရည္က်က်ၿပီး၊
ခက္ကၿပီ လက္ဆည္မရႏိုင္ဘု၊
ေသာက ဘေလာင္ဆူေတာ့ ေတာင္ဇမၺဴ ပုဂံေခတ္ဆီက၊
ယေခါင္မူ ယမန္သနစ္ေတြေပါ့၊
ရန္အျဖစ္မကြဲ႔ မေႏွးသေနာ္ တေသာင္း ဒီဇမၺဴရမ္းေနၾက၊
က်န္ရစ္တဲ့ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူရဲ့ နန္းကိုျဖင့္၊
လူၾကမ္းဓျမေတြ ၾကမ္းလာရမ္းလာတဲ့ အေရးတြင္မွ၊
ေဘးအေပါင္းႀကီးစြာ ေဝဒနာအစံုနဲ႔၊
ေသြးေခ်ာင္းစီးကာ ေသရွာပံုရဲ့ျပင္၊
ေရႊျမန္မာဘံုမွာ အမင္းမင္း သမတေတြနဲ႔၊
သတင္းလွတဲ့ အင္းဝရာဇာအမြန္ သာလြန္မင္းကိုမွ၊
သားရင္း ရွင္တ႐ုပ္ကယ္က၊
ရွင္ဘုရင္လုပ္မယ္လို႔ အက်ယ္ဇယားတြင္ျဖင့္၊
ဒဝယ္သားေတြ ဗိုလ္ဝင္ခံလို႔မို႔၊
ဟိုအရင္ယမန္ နန္းေတာ္စီးစဥ္က၊
အပ်က္ႀကီးပ်က္ကာ အသက္ခႏၶာေတြဆံုးပံုနဲ႔၊
တထံုးေနာက္တနဲမွာေတာ့၊
မင္းရဲရ ႏၲမိတ္ချမာမွာ ညီသနင္းေပေပါ့၊
ျပည္မင္း ဂုဏ္ခံလို႔၊
မႈန္မႈန္ဆန္ဆန္ ပုန္ကန္တဲ့ အတိုင္းရဲ့ျပင္၊
တလိုင္းနယ္ ေရႊျပည္တခြင္မေတာ့၊
ဓမၼေစတီဘုရင္ လက္ထက္တုန္းဆီက၊
လက္႐ံုးရည္ တသိန္လွ်မ္းေပတဲ့၊
သမိန္ဘရမ္းဆိုသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျဖင့္၊
မဟုတ္တ႐ုတ္အေကာင္ ေတေလတေစၦကိုက္တာနဲ႔၊
ဪသာ္ …… ေဖြေဖြရွာရွာ မေက်စရာေပေပါ့ေႏွာ၊
မေရမရာ ေသရြာဆိုက္သလိုပါ့၊
အခိုက္အခါ တူလို႔မို႔၊
ဆရာတမူ မၾကာမၾကာလြမ္းရပါတဲ့၊
ဘမရာအဆူဆူ ၾကာ ၾကငွန္းေတြႏွင့္၊
ျမန္မာဇမၺဴ အညာမန္းတြင္ျဖင့္၊
ငါတလူ ငါသရမ္းေရာ့မဟဲ့ လို႔၊
သာခန္း ပလဒင္ၫႊန္းၿပီး၊
ျမင္ကြန္းပိုင္ သူပုန္ထစဥ္က၊
ႀကံဳရသူ မသာေတာ္ႏွင့္၊
ပမာေသာ္ တူတယ္လို႔ ႏိႈင္းမိတယ္၊
႐ိုင္းသနဲ႔ အတိတ္ယခင္လိုေနာ္ကြယ္၊
စကိုင္းတပဲ့ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔၊
မိႈင္းရဲ့ စိတ္ထင္။ ။

မင္းစိတ္မင္းမာန္ အႀကံအဖန္တင္းလိုက္ပံုက၊
အဂၤလိပ္ ယင္းဂ်ပန္ ႏွစ္တန္ရွင္းပါလို႔၊
ရန္ခပင္းကိုတဲ့ ေမာင္းကာႏွင္၊
ေဒါင္းျမန္မာတခြင္မွာျဖင့္ ယခင္သေဘာ၊
တေကာင္းရာဇဝင္ကိုတဲ့ ဆက္ခ်င္သေကာ။ ။

နန္းၿမိဳ႕တည္ရန္၊
မွန္းလို႔ရည္ကာသန္တဲ့၊
ညီလာခံ ဗိုလ္႐ႈပြဲတြင္မွ၊
ထိုထို လူခပဲကို မၾကည္ညိဳတဲ့၊
ဝသီအလို တေျဖးေျဖး႐ူးမဟဲ့လို႔၊
တေႏြးေႏြး မူးမူးၿပီး ေခြးဘီလူးလို အေကာင္မိုက္ေတြက၊
ဪသာ္ ………. အေမွာင္စ႐ိုက္ကယ္ႏွင့္၊
ေျပာင္ေျပာင္ဘဲ မိုက္မေပါ့လို႔၊
ေျပာင္ကိုက္သဟာမွာ ယာယီယၾတာအခ်ိန္နဲ႔ ဇာတာမွိန္လို႔မို႔၊
ဂဏွာမၿငိမ္ တာဝတိန္ယြန္းၾကေပါ့၊
ေျဖမၾကည္ ေနရီေတာ့ လြမ္းေစဘို႔၊
ျမန္မာ့ျပည္ေပၚကို ဓမၼစည္ေတာ္ရြမ္းခ်ိန္မို႔၊
အစြမ္းကုန္ သည္တခါျဖင့္၊
ျပည္ရြာ ညီညာဘို႔ အလုပ္ေပပါ့၊
သုႆန္တံခြန္ေစာင္းရရွာတဲ့၊
႐ုပ္အက်န္ ခုနစ္ေလာင္းရယ္ႏွင့္၊
အလြန္ေကာင္းစြာ ကမၻာတည္မည့္၊
အာဇာနည္ ဗိမာန္ပုထိုးကိုျဖင့္၊
ပါရမီ အဓိ႒ာန္တမ်ိဳးရယ္ႏွင့္၊
ရွိခိုးကာ ဆရာကန္ေတာ့ခ်င္ရဲ့၊
ျမန္မာမေတာ့ ပူစရာဘို႔၊
တဗ်ဴဟာ ေအာင္ခမန္းတြင္မွ၊
လူမသမာ အေမွာင္သန္းခ်ိန္မို႔၊
ေသာင္ကမ္းမို႔မို႔ ဆီက၊
ေဖါင္နန္းကူးတို႔ႏွင့္ အေၾကဒဂုန္တည္းဟူေသာ ေရစုန္ေမ်ာေလရဲ့၊
ဪသာ္ …….. ေတာင္နန္း ေျမာက္နန္း အေဆာင္ေဆာင္ ၾကငွန္းနဲ႔၊
အေခါင္မျမန္းရခင္က ေအာင္ပန္း ညိဳ႕ရရွာတဲ့၊
ေအာင္ဆန္းတို႔ ေသပံုႏွေျမာ။ ။

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း
မဟာေလးခ်ိဳးႀကီး

1 comments:

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_martaste&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More