Saturday, June 30, 2012

ဂ်ပန္တြင္ စတင္က်င္႔သုံးေတာ႔မည္႔ Zairyu Card ႏွင္႔ သိသင္႔သိထုိက္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား
၇ လပုိင္း ၉ ရက္ေန႔မွာ စတင္အသက္၀င္ က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ Zairyu(သို႔) I.CCardကဒ္အေၾကာင္း ေမးလာတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုေရာ ဒီဥပေဒအသစ္အေပၚ သံုးသပ္ေရးထားထားတဲ့ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား အပါအ၀င္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလံုး သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို မုိးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္မွ အစဥ္တစိုက္ေရးသားေဖာ္ျပလာခဲ့တာ သတိထားမိၾကမွာပါ။

၇-၉ဥပေဒသစ္ဟာ ေတာင္မင္း ေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တင္းၾကပ္ေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအားလံုး အထူး သတိ ၀ီရိယရွိၾကဖို႔၊ မေပါ့ဆၾကဖို႔တဲ့ ဒီဥပေဒသစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားၿပီး မိမိအေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္သလဲ..။ ဘာေတြေဆာင္ရမယ္၊ ဘာေတြေရွာင္ရမယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေစတနာအမွန္နဲ႕ တင္ျပေပးခဲ႔ပါတယ္။

၇-၉ဥပေဒသစ္ႏွင္႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမးလာတဲ႔ ေမးခြန္းေတြကုိ ျပန္လည္ေျဖဆုိေပးထားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာကုိ အမ်ားသိရွိသေဘာေပါက္ေအာင္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ေမး-
(က)ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုထုတ္ေပးတဲ့ ဗီဇာအမ်ဳိးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသလဲ။ (ခ)ခုခ်ိန္မွာ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ရႏိုင္ပါသလား။ 
(ဂ)ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူေတြအေနနဲ႔ ၇-၉ ဥပေဒခ်ဳိးေဖ်ာက္မိရင္ေရာ ျပန္ပို႔ခံရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား...

ေျဖ-
(က)ေမးခြန္းကိုေျဖရမယ္ဆိုရင္

ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုထုတ္ေပးတဲ့ ဗီဇာအမ်ဳိးအစား အေျခခံအားျဖစ္ ၇ မ်ဳိးရွိပါတယ္။
နားလည္ေအာင္ ဇယားကြက္နဲ႔ ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္ျဖင့္

Visa Category                       Status of Residence                                     term of Residence

(1)Diplomatic Visa                       Diplomat                                                       during mission

(2)Official Visa                            Official                                                          during mission

(3)Working Visa                           Professor                                                           
                                                    Artist
                                                    Religious Activities
                                                    Journalist
                                                    Investor/Business Manager
                                                    Legal/Accounting Services
                                                    Medical Services
                                                    Researcher
                                                    Instructor
                                                    Engineer
                                                    Specialist In Humanities/International Services
                                                    Inter company Transferee
                                                    Entertainer
                                                   Skilled Labor

(4)Temporary Visitor's Visa        Temporary Visitor#                                                                    

(5)Transit Visa                            Temporary Visitor#

(6)General Visa                           Cultural Activities#
                                                   College Student#
                                                    Pre college Student#
                                                    Trainee#
                                                    Dependent#

(7)Specified Visa                          Designated Activities+
                                                    Spouse or Child of Japanese National
                                                    Spouse or Child of Permanent Resident
                                                    Long-Term Resident

#Statuses of residence not Permitting work.

မွတ္ခ်က္- Permanent Resident ျဖစ္သြားပါက ဗီဇာသက္တမ္းတိုးစရာမလိုေတာ့ပါ..

(ခ)ေမးခြန္းကိုေျဖရမယ္ဆိုရျဖင့္-

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်နီဗာကြန္းဗင္းရွင္းစာခ်ဳပ္ထဲမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့အတြက္ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္တာကို လက္မခံဘူးဆိုတာ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အသိအမွတ္ျပဳမယ္ မျပဳဘူးဆိုတာပဲ လုပ္ပါတယ္။
သို႔ေပမယ့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔နဲ႔ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး ဆရာ Watanabe ရွင္းျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေပၚၾကည့္ၿပီး ဂ်ပန္လ၀ကအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ျမန္မာေတြကို အရင္လိုမ်ဳိးဘုန္းေပါလေအာ အလြယ္တကူအသိအမွတ္ျပဳေတာ့မွာ မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈေၾကာင့္ေပးပါတယ္ဆိုတဲ့ Designated Activities ဗီဇာလည္း ရရွိဖို႔ ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။
(လံုး၀မရေတာ့ဘူးဟု မသတ္မွတ္ၾကပါနဲ႔။ ယခုလဆန္းပိုင္းအတြင္းကပဲ ျမန္မာတစ္ဦး ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရပါတယ္။ နာမည္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ)

(ဂ)ေမးခြနး္ကိုေျဖရမယ္ဆိုရင္

အမိႏိုင္ငံျပန္ရင္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရမွာဆိုးလို႔(ဘာသာေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အသင္းအဖြဲ႔၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စု၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ)ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူမ်ားအေနနဲ႔ ၇-၉ ဥပေဒသစ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိတယ္။ လိုက္နာျခင္းအလ်ဥ္းမရွိဘူး..ဆိုရင္ အမ်ားနည္းတူ ျပန္ပို႔ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါအျပင္ ဥပေဒသစ္ထဲမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဒုကၡသည္ဗီဇာ၊ လက္ထပ္ဗီဇာ၊ အထူးေနထိုင္ခြင့္(S.S)ဗီဇာ၊ Work Mermit  ဗီဇာအစရွိသည္တို႔ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ရယူထား ေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခံရလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔တည္းမ ဟုတ္) စံုစမ္းေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လဝကအရာရွိမ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္ လို႔ အသိေပးထားပါတယ္။

သိထားရမယ့္အခ်က္က သင္ဟာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ညီညြတ္လို႔၊ ခိုင္လံုလို႔ ဂ်ပန္တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳထားတာ မွန္ေပမယ့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားနည္းတူ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရမယ္လို႔ အေစာႀကီးကတည္းက ေျပာဆိုထားပါတယ္။
အခု ၇-၉ ဥပေဒသစ္မွာေတာ့ အေရးယူအျပစ္ေပးခံတဲ့အဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္..

ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမလိုက်င့္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအားလံုး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္(တနလၤာေန႔)မွာ စတင္အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ ဇိုင္းလ်ဴးကဒ္စနစ္သစ္အရ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ေနထိုင္က်င့္ၾကံေစလိုပါတယ္..။

ကာယသုကၡ၊ စိတၱသုကၡမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့စိတ္ဓါတ္ေမြးကာ သတိရွိရွိနဲ႔ ၇-၉ ဥပေဒသစ္ကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္-

စိုး၀င္းရွိန္
(မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ)

 မုိးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပေပးခဲ႔တဲ႔  Zairyu card ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အေၾကာင္းအရာ အပုိင္း ၁ မွ အပုိင္း ၃ကုိ စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ႔ ပုိ႔စ္ကုိ http://www.moethaukkye.co.cc/2012/06/zairyu-cardic-card.html  မွာ သြားေရာက္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More